Optisch leesbare formulieren (OCR), Analysedocumenten, Enquêteformulieren, Datamailers