Retourformulieren en terugzenddocumenten, zendnota's en afleveringsbons